с. Олександрівка. Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст.

 

Методичне об'єднання 1

Методичне об'єднання вчителів фізико - математичних дисциплін "Епсілон"

У 2013/2014 навчальному році методичною темою методичного об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін є:

 

“Розвиток пізнавальних здібностей та критичного мислення учнів у процесі викладання фізико-математичних дисциплін на основі втілення в шкільну практику сучасних технологій і диференційованої системи роботи

Секція математики:

“Підвищення якості математичної освіти учнів через реалізацію практичної спрямованості її змісту шляхом раціонального поєднання різноманітних форм і методів навчання”.

 


Секція фізики:

“Запровадження фізичного експерименту як методу розвитку дослідницьких навичок і пізнавального інтересу учнів”.

 


Секція інформатики:

“Формування фундаментальних навичок учнів на уроках інформатики для розвитку операційного стилю мислення”.

 


Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, поліпшення якості навчальних досягнень учнів з фізико-математичних дисциплін основними завданнями методичного об’єднання вчителів є:

1. Навчальну діяльність підпорядковувати вирішенню головної проблеми - забезпеченню соціального загальнокультурного мінімуму підготовки учнів з фізико-математичних дисциплін.

2. Впровадження профільної диференціації навчання.

3. Забезпечення переходу учнів 10-11- х класів на новий зміст та термін навчання з предметів фізико-математичного циклу.

4. Організація самостійної творчої роботи учнів, системи індивідуальних завдань, спрямованих на розвинення професійних схильностей учнів (особистісно-орієнтована підготовка).

5. При вивченні фізики визначальним способом навчальної діяльності вважати фізичний експеримент.

6. Активізація роботи з обдарованими учнями, запровадження різноманітних форм позакласної роботи (гуртки, турніри, конкурси, олімпіади тощо).

7. Реалізація ідей комп’ютерної підтримки процесу навчання шляхом здійснення міжпредметних зв’язків курсів математики, фізики та інформатики.

 

 

Робота методичного об'єднання

П'яте засідання

1. Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів випускних 9-х, 11-х класів. Вивчення, повторення та обговорення нормативних документів. Обговорення матеріалів з фізико-математичних дисциплін до Зовнішнього незалежного оцінювання.
2. Роль зовнішнього тестування і якість шкільної освіти. Методичний аспект.
3. Про підготовку до проведення засідання педагогічної ради на тему: “Про результати удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі нових  педагогічних технологій”.
4. Про підготовку наробок вчителів методичного об’єднання з досвіду роботи до Банку педагогічних ідей “ Перлини професійної майстерності.
5. Про результативність навчання в профільних класах, якість знань.
6. Про роботу завідувачів кабінетів щодо поповнення кабінетів  дидактичними матеріалами, педагогічними програмними засобами, методичною літературою.
7. Про проведення районного етапу олімпіади з математики учнів 5-х класів

Четверте засідання

1. Про результати фронтального контролю за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів 9-11-х класів з інформатики у 2013/2014 навчальному році.
2. Про додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для використання в основаній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році
3. Про проведення районного огляду-конкурсу на кращий кабінет математики навчальних закладів.
4. Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.

Третє засідання

1. Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу.

2. Про стан ведення шкільної документації (журналів, поурочних планів, перевірки учнівських зошитів). Аналіз стану виконання навчальних програм з фізико-математичних дисциплін у І семестрі.

3. Про розгляд календарно-тематичного планування вчителів на ІІ семестр 2013/2014 навчального року. Організація повторення навчального матеріалу з фізико-математичних дисциплін у ІІ семестрі 2013/14 навчального року.

4. Про проведення предметного тижня вчителів фізико-математичних дисциплін. Складання та обговорення плану.

5. Про організацію участі учнів у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”, Всеукраїнському фізичному конкурсі “Левеня”.

6. Про підсумки турнірів, ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізико-математичних дисциплін для учнів 6-11 класів.

7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Друге засідання

1. Практичне застосування елементів інноваційних технологій на уроках математики. Використання комп’ютерних засобів у навчанні предметів математичного циклу.
2. Про підведення підсумків І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізико-математичних дисциплін для учнів 6-11 класів. Визначення заходів роботи щодо підготовки команди учнів 7-11 класів для участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади.
3. Про роботу з обдарованими учнями. Організація науково-дослідницької роботи учнів – членів наукового товариства.
4. Про організацію участі вчителів методичного об’єднання у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій.
5. Про організацію проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер», конкурсах та турнірах з інформатики
6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Перше засідання

 

1. Про структуру методичного об’єднання, вибори секретаря.
2. Про основні принципи середньої загальної освіти і зміни у навчанні фізико-математичних дисциплін. Особливості викладання фізико-математичних дисциплін у 2013/2014 навчальному році згідно з методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Навчальні програми, підручники і посібники на новий навчальний рік.
3. Планування роботи методичного об’єднання та індивідуальна робота вчителів  на 2013/2014 навчальний рік.
4. Про підсумки проведення ЗНО з математики та фізики 2012/2013 навчального року. Задачі учителів з підготовки до ЗНО та ДПА в 2013/2014 навчальному році.
5. Про комплексну програму розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки «Обдарована молодь». Планування роботи методичного об’єднання та індивідуальна робота вчителів на 2013/2014 навчальний рік. Складання  плану роботи з обдарованими учнями, невстигаючими учнями.
6. Розгляд календарно-тематичного планування вчителів фізико-математичних дисциплін 2013/2014 навчального року (І семестр). Інструктаж з тематичного, календарного планування, ведення документації.
7. Про підготовку навчальних кабінетів фізико-математичних дисциплін до нового навчального року. Наповнюваність кабінетів навчально-методичним матеріалом. Паспортизація кабінетів. Підготовка до атестації шкільних навчальних кабінетів.
8. Про складання графіку взаємовідвідування уроків вчителів фізико-математичних дисциплін на І семестр  2013/2014 навчального року.
9. Про підготовку учнів до І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з фізико-математичних дисциплін для учнів 6-11 класів. Підготовка кандидатів на обласні турніри математиків, фізиків, раціоналізаторів. Про організацію науково-дослідницької роботи з учнями, роботу з обдарованими  дітьми.