с. Олександрівка. Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст.

 

Методичне обєднання 3

МО вчителів початкових класів

ПОЧАТКОВА ШКОЛА–                      

 

 ПЕРША НОТКА ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Школа, як і людина, має свою історію, а головне те, що вона має свою душу. А душа її - це учнівський та педагогічний колектив; такий різноманітний та різнобарвний і надзвичайно творчий.

 
 

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над підвищенням навчально-виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого навчання шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, компетентнісного підходу, над формуванням у школярів сучасного світогляду, над розвитком творчих здібностей і навичок самостійного пізнання, самореалізації особистості.

   Дiяльнiсть методичного об’єднання спрямована на вирiшення таких завдань:

  • створення умов для формування освiченої творчої особистостi громадянина, реалiзцiя його природних задаткiв і можливостей;
  • забезпечення засвоення і використання найбiльш рацiональних методiв i прийомiв навчання та виховання школярiв;
  • постійне пiдвищення рiвня загальнодидакгичної й методичної підготовки педагогiв для органiзацiї та здiйснення навчально-виховного процесу;
  • обмiн досвiдом успiшної педагогiчної дiяльностi;
  • виявлення, пропагування та здiйснення нових пiдходiв до органiзацiї навчання й виховання;
  • створення умов для самоосвiти вчителiв і здiйснення керiвництва творчою дiяльнiстю педагогiв.
 

Досягнення

Перспективи
Створення та реалізація особистісного підходу до учня через розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини; максимальне виявлення, ініціювання, використання, «окультурення» досвіду дитини; формування культури життєдіяльності в кожної особистості.
Впровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи.
Індивідуалізація навчального процесу з орієнтацією на нестандартні уроки.

  1. Участь учнів 3-4 класів у шкільному та міському турах конкурсу на кращого знавця української мови імені П. Яцика;

  2. Участь учнів 2-4 класів у міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"

  3. Проведення тижнів здоров’я, математики, української мови та випуск газет;