с. Олександрівка. Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст.

 

Навчальний процес

 Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.
        Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.
        Виховна робота педагогічного колективу нашої школи спланована та спрямована на досягнення головної мети - формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості - громадянина України.
         Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:
- формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни;
-  виховання відповідального ставлення до навчання та до праці й підготовка до свідомого вибору професії;
-  фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури;
- формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей;
- виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.
         Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси та міські заходи.
       Класні керівники — педагоги, які постійно спілкуються з учнями, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмета він дбає про об'єднання зусиль учителів, які працюють у певному класі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з учнями класу.
         
Завдання і зміст виховання всебічно розвиненої особистості визначають функції класного керівника:
-  забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку вихованців, їх самореалізації;
- у співдружності з батьками, вчителями, дитячими громадськими організаціями здійснювати всебічне виховання школярів у процесі навчально-виховної роботи в школі та за її межами;
- систематично аналізувати індивідуальні анатомофізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку учнів класу;

- здійснювати організацію і виховання первинного учнівського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати діяльність учителів, які працюють у класі;
- організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров'я учнів;
- здійснювати організаційно-виховну роботу з учнями, батьками та учителями для формування в школярів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей;

- організовувати позакласну виховну роботу з учнями, сприяти залученню їх до роботи позашкільних дитячих виховних закладів, дитячих громадських організацій;
- здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-педагогічної культури;
- домагатись єдності вимог до вихованців з боку школи й сім'ї, підтримувати зв'язок з вихователями груп подовженого дня, керівниками гуртків, студій, спортивних секцій, дитячими громадськими організаціями.